Perang Badar

Perang Badar Ramadhan tahun 2 Hijriah

Perang Badar terjadi pada bulan Ramadhan tahun 2 Hijriah. Sebelumnya, Rasulullah mengutus Thalhah bin Ubaidilah dan Said bin Zaid agar pergi ke utara untuk menyelidiki keadaan. Setelah sampai di Hauro’ , mereka melihat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bersama 40 orang . Segera pasukan muslimin kembali dan melaporkan kepada Rasulullah . Mendengar bahwa Rasulullah telah bersiap  menghadapi kaum Quraisy , Abu Sufyan meminta kepada pembesar di Quraisy untuk mengirim pasukan yang besar.

perang-badar

perang-badar

Rasulullha telah bersiap dengan mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam dan Sa’ad bin Abi Waqqas untuk menyelidiki kekuatan lawan . Kemudian Rasulullah bersama kaum musilimin yang berjumlah 313 orang laki-laki dan 2 ekor kuda serta 70 unta pergi menuju suatu tempat , yaitu Badar.

Disini mereka bertemu dengan pasukan QUraisy yang berjumlah 1000 orang lebih dibawah pimpinan Abu Sufyan bersama para pemanah , pasukan berkuda , dan segala kekuatan. Akan tetapi , Allah memberikan pertolongan pada peperangan ini sehingga peperanganpun dimenangkan kaum muslimin meskipun dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Pada kemenangan ini , umat islam dapat merampas harta rampasan yang berlimpah dan peperangan ini menjadikan kaum muslimin semaikin kuat dan kukuh di negri Arab . Dari pihak kaum muslimin , orang pertama yang syahid adalah Umar bin Hamam Al-Anshari. Di pihak QUraisy pasukan mereka kocar-kacir dan lebih dari 24 pembesar QUraisy terbunuh , termasuk Abu Jahal.

cerita-tentang-perang-badar

cerita-tentang-perang-badar

Abu Sufyan yang berhasil melarikan diri sampai di Mekah. Berita kekalahan pasukan Quraisy menyebar. Orang pertama yang sampai di Mekah dan mengabarkan kekalahan ini adalah Al Haisuman bin Abdullah Al Khuza’y . berita ini membuat penduduk mekah semakin terpuruk . apalagi para pembesar mereka turut tewas , yaitu Abul HAkam bin Hisyam , Umayyah bin Khallaf , dan Utbah bin Rabi’ah.

sejarah-strategi-perang-rasulullah

sejarah-strategi-perang-rasulullah

Incoming search terms:

perang badar,yhs-mystartdefault

Speak Your Mind

*