Search Results for: cerita hikmah

Cerita Hikmah Untuk Dewasa Dan Anak

Cerita Hikmah Untuk Dewasa Dan Anak Tentang Pembuat Kendi dan Pengrajin Emas Bertahun-tahun yang lampau di salah sebuah kota , tinggal seorang pengrajin emas dan seorang pembuat kendi. Perajin emas itu seorang materialis dan pecinta harta. Oleh sebab itu, dia senantiasa berusaha dengan segala cara … [Read more...]

Dakwah Islam Untuk Siapa?

Apa sih Dakwah Islam ? Dakwah islamadalah media jihad kaum muslimin / agama islam untuk mengajak orang lain untuk menetapi kebenaran dan mencegah pada kemunkaran. Setiap orang islam wajib untuk berdakwah (amar ma’ruf) sesuai Firman Allah SWT : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat … [Read more...]

Perang Uhud

Perang Uhud 3 Hijriah Kekalahan di badar membuat pasukan Quraisy menyimpan dendam . pada tahun 3 hijriah, Abu Sufyan bersama pasukan Quraisy tiba di bukit uhud . mendengar ini , Rasulullah pergi bersama pasukannya yang berjumlah 1000 prajurit. Orang-orang yang tidak ikut perang badar … [Read more...]